321 DERS


1-) Euzü besmele çekilir.
2-) ALLAH rızası için zikre niyet edilir.
......."Niyet ettim Allah rizasi için Seyh Osman Efendi'nin Kadiri Tesbihini çekmeye."
3-) 21 (yirmi bir) istigfar... Yirmi bir defa "Estagfurullah" denir.
4-) Üç Ihlas, Bir Fatiha okunur...(silsileye bağıslanır) ...Not:1
5-) Tefekkür-ü Mevt,...denir... (Derviş kendi ölümünü düsünür).-Tefekkür-ü Mevt Nasıl Yapılır?
6-) Rabita-i Şerif,...denir... (Şeyhini düsünür-himmet ister).-Rabıta Nasıl Yapılır?
7-) 100 (yüz),"La ilahe illallah"
8-) 100 (yüz), "ALLAH"
9-) 100 (yüz), "SALAVATI ŞERİFE"
"Allahummesalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" ...Not:2

Günlük vird başarıyla tamamlanmış olur.

kaynak:
Metin : Dr.Ahmet CEMILTarikat Silsilesi) Sevaplar şu şekilde bağışlanır.

Ve ila ruhi Hazreti Muhammet Mustafa sav;
Ve ila ruhi Hızır ve ilyas,
Ve ila ruhi cemi enbiyayı mürselin sellim vesselim,
Ve ila ruhi Hazreti Ebubekir radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Ömer radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Osman radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti İmam Ali radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Fatımatül Zehra radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Hasan radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Hüseyin radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Hamza radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi cemii al ve ashap rıdvanullahu taala ecmain,
Ve ila ruhi Gavsul Azam Seyit Abdulkadir Geylani radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Seyit Ahmedül Bedevi radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Seyit Ahmedül Rufai radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi İbrahim Desuki radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi İmam Bahaüddin Nakşibent radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi İmam Rabbani radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Mevlana Halidi Bağdadi radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Osman Siraceddin radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Muhammet radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Ömer Ziyaüddin radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Muhammet Necmeddin radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Osman Nuri Bağdadi radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Ali radıyallahu anhum,

Bütün evliyaların, velilerin, şehitlerin ruhuna, anne-babamın ve geçmiş nesillerimin ruhuna, 
yol ihvanlarının ruhuna, zamanımızın manevi mesullerinin ruhuna;
cinden ve insandan ahirete intikal etmiş ve yaşayan bütün müminlerin ruhuna bağışladım....
............... vasıl et ya rabbi. Denir; 
...................................

veya kısaca

ALLAH'a dua ederek hasıl olan sevabın peygamber efendimiz Hz.Muhammed a.s.
ve Ehli Beyte ve ashabı kirama ,Şeyh Osman-Şeyh Ali'ye 
ölmüşlerimizin ruhlarına hayatta olanların, ameli salih defterlerine
tüm Muhammed (s.a.s) ümmetine bağışlanır.


Selavat bitiminde
"ilahi ente maksudi ve rıza ike matlubi" denir.


veya
Şeyhim Osman Efendi Dersimi yaptım teslim ettim ..
DİYEREK FATİHA OKUNUR.)

--------------


Tarikat tesbihini yapmadan önce rahatça oturmalı.
Mümkünse yüz kıbleye dönük olmalı.

Şeyh Osman Nuri Hazretleri düşünülmeli.
bu simadan kendine güneş gibi nurların yansıdığı hatırda tutulur.

Gözler kapalı bir şekilde bütün evrenin yok olduğu düşünülerek
rabıta virt boyunca muhafaza edilir.
vird bitiminde 
"ilahi ente maksudi ve rıza ike matlubi"
 denir.
Gözler açılır.SİLSİLESİ...


Şeyh Osman Nuri-yi Bağdadi (r.a.)
Nakşibendi silsilesinden gelen azametli,
kahhar bir gavstır. Daha sonraları Gavs-ı Azam'ın (r.a.)
irşadı ve himmetiyle tarikat Gavs-ı Azam'a (r.a.) [ Seyyid Abdülkadir Geylânî ] dönmüştür...
(KADİRİ TARİKATI)

Şeyh Ömer'le (r.a.) gelen, şeyh Necmeddin'le (r.a.) devam eden
Nakşibendi tarikinin hafi zikrullah dersi gelenek olarak 25 estağfurullah,
70 estağfurullah, 100 estağfurullah şifresiyle öngörülürken

Şeyh Osman Nuri-yi Bağdadi'nin (r.a.) cehri 21 estağfurullah şifresine geçmesi,
doğrudan doğruya Gavs-ı Azam'ın (r.a.) önerdiği virdi tarif etmesi,
onun Kadiri zikrini ders olarak tarif ettiğini gösteriyor.

Yani Şeyh Osman Nuri'nin (r.a.) 21 estağfurullahlı dersi, Allah-u alem,
doğrudan doğruya Gavs-ı Azam'ın (r.a.) irşadı ve himmeti sonrasında
ona önerdiği azametli, dehşet bir ruhani gücü olan
ism-i azam gibi güçlü bir derstir.


Bu arada Nakşi yolunun dil damağa yapışık şekilde çalışılan Allah (c.c.),
Kelime-yi Tevhid gibi derslerine de devam edildiği buradan da
Şeyh Osman Nuri'nin (r.a.) tarikinin Kadiri-Nakşi olduğu,
Kadiriliğin, Şeyh Geylani'nin (r.a.) ağırlığının onun tarikinde öne geçtiği görülüyor...

Bu tarikatın arka planında
İmam Ali (r.a.), Şehid-i Kerbela (r.a.), Gavs-ı Azam (r.a.) mührü olduğu açıkça anlaşılıyor.Gavsul Azam Şeyh Osman Nuri Bağdadi Efendi Hazretleri, on iki kola hükmettiğini buyurmuştur.

Efendi Hazretleri, ağırlıklı olarak derviş arkadaşlarının bir kısmını Kadiri,
bir kısmını da Nakşi tarikatleri prensiplerine göre yetişmesine yardımcı olmuştur.

Cemaat toplandığında Kadiri zikri yapılır,
dervişan gece ibadetlerini Nakşi tarikat usullerine göre icra ederler.

Efendi Hazretleri,
Kadiri zikrini (La ilahe illallah, Allah, ya Hay, ya Hu, ya Nur.) esmaları ile zikir çektirmiştir.
Dervişlerine gece ibadetlerini:
Allah, La ilahe illallah, ya Muin, ya Vedud esmalarını,
bunlarla birlikte Peygamber Efendimiz (sav) üzerine bol bol salâvat getirmelerini emretmiştir.
321 DERS yapan Dervişlerimiz ayrıca şu zikirleride yapabilir...

Nakşibendîlik yolunun içtihadınca Hazreti Gavsa bağlanan kardeşlerimiz.

"İlk önce işe "Allah" esmasıyla başlasınlar."

Buna dahi hakkıyla beş on yıl devam etsinler.

Bu zikrin en düşük seviyesi yeniler beş bindir.

Her gün beş bini taban alıp zikre devam etsinler.

Biraz ilerleyen kardeşlerimiz her gün en azı beş bin olmak üzere Allah zikrini taban alsınlar.

 

Buna çok aşırı önem versinler ve bu zikri baş tacı etsinler.

Beş bini bulduktan sonra Hazreti gavsın bereketiyle dileyenler 101 bine dahi çıkabilirler.

Burada bir sınırlama yoktur.

Mürit Hazreti gavsın himmeti ve tasarrufu altında olduğundan kendilerine hiçbir zeval gelmez.

Bu zikir ceste ceste de yapılabilir.

Bir oturuşta da.

Gezerken de yatarken de.

Her yerde.

 

Nefes hapsederek de yapılır diğer türlü de.
 Önemli olan dilin damağa yapışık olması ve oynamaması,
kalben bu esmanın zikredilmesidir.( Nakşi Zikredilir.)

Nakşi Zikir yapılırken İşin başında korkunç vesveseler olur.
 Hatta iş Allah.a, Kur.ana küfre kadar varır.
                                        Mürit bir anda neye uğradığını şaşırır.


Şehvetten yana öyle sapık fikirler kalbine
                                              hücum eder ki akıllara ziyan.


 Mürit kendi kendine . Tarikata girdim ki ıslah olayım......

vesvese ve sapıklıktan imanım da gidecek. diye düşünmeye başlar.

 

Hatta bu yolun işe yaramaz olduğunu düşünerek tarikattan dahi çıkabilir.
                               Bütün bunlar müride nefsinin Allah tarafından tanıtılmasıdır.


 Bir de Allah.ın tecelli edeceği kalbe dolan dünya sevgilerinin kalpten dışarı atılmaya başlaması.

Mürit buna kulak asmadan istiğfar edip zikre devam etmelidir.
 

Ta ki rüyada ve açıkta güzel haller zuhur edene kadar.

"Dört - beş yıl sonra da "La ilahe illallah" zikrine geçilir."


 Artık yalnızca bu zikir yapılır.
 Bütün masivalar nefyedilir.


 Ondaki mana düşünülerek Allah.a iştiyak artırılır.


 Mürit günde en az beş bin defaLa ilahe illallah ” zikrine devam eder.

Beş bini bulduktan sonra dilerse on iki bine kadar çıkar.
 Hatta daha ötelere......

Mürit günde en az beş bin defaLa ilahe illallah ” zikrine devam eder.

 

Büyük sırların ve tecellilerin açığa çıkma safhası bu zikir vasıtasıyla olur.


 Mürit en az kırk yıl bu usülle zikir yapmayı göze almalıdır.
 Kırk gün boyunca önerilen rabıta şekliyle

günde on iki bin defa “ La ilahe illallah ” zikrini çeken

öte alemlerde özel bir ruhani zümre içine kaydolur.

 

Bu dil damağa yapışık bir şekilde yapılır.

Nefes tutup bırakma usulünce de bu zikir yapılabilir.

NOT:

Vird ve diğer zikir çeşitleri ile yetinerek Kur’an okumasını ihmal etmek doğru değildir.

Her gün beş on sayfa salavat okurken, bir sayfa Kur’an okumamak, adaba aykırıdır.

Hele bütün gününü işe ve hizmete ayırırken, farz namazlarında okuyacağı Kur’an’ı öğrenmek için
biraz vaktini ayırmamak, şeytanın bir hilesidir; zarardır, tasavvuf büyüklerinin usul ve adabına aykırıdır.NOT:

Dervişan kardeşlerimiz..!

Zikirlerle ilgili sorular soruluyor; "zikrimizi nasıl yapmalıyız?..Nasıl arttırmalıyız?"

Bu yoldaki zikirleri Seyyit abilerin yazılarına dayanarak açıklama ihtiyacı duyduk.

1.Temel Dersimiz 321 ders diye kısaca söylenen Tarikat tesbihidir.

Temel Dersimizdir....321 ders herkes tarafından günlük yapılmalıdır.

2.Toplu yapılan kadiri zikirleri vardır.

Halka zikrinin yapılışı:

Kadiri tarikatında üç müridin bir araya gelmesiyle her mahalde zikir yapılabilir.

Şeyh Ali Efendimizde "iki kişi bir araya geldimi biri;

" Fa'lem ennehu La İlahe İllallah " deyip zikre dursun, muhakkak üçüncüsü biz oluruz."
....................buyurmuşlardır.

3.Dervişin kendi başına yaptığı Nakşi zikirleri vardır.

-Nakşi zikrinde ilk esma "ALLAH" lafzıdır.(Lafza-i Celal Dersi)
Yani Derviş, 321 Derse ek olarak günlük en az 5 (beş) bin "ALLAH" der.
Sayıyı dilediği kadar çoğaltabilir.

>>> Yani : 321 Ders + 5 bin adet "ALLAH"

-Daha sonra "LA İLAHE İLLALLAH" günlük en az 5 bin adet eklenebilir.
Daha fazlada olabilir.

>>> Yani : 321 Ders + 5 bin adet "LA İLAHE İLLALLAH"

Şeyh Ali Efendi (k.s.);
" OĞUL..! ZİKRULLAH....,
HALKAYI ZİKRULLAH..... VEYAHUT ....
EVİNDE SELAMET KALP İLE YAPILAN
ZİKRULLAH ANINDA.....
DERVİŞİMİZİN ÜZERİNDEKİ GÜNAHLAR
BİRER BİRER DÖKÜLÜR
DERVİŞİMİZ PİRİ PAK OLUR ..! "