GAVSIN DİĞER VİRTLERİGÜNLÜK VİRT DIŞINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ZİKİRLERİDE ARASIRA YAPMAKTA FAYDA VARDIR...

GAVSIN DİĞER VİRTLERİ:

1.”Nasrun minallahi ve fethun karib” ayeti, (Saff süresi, 13.ayet)
Bu ayet, gavsın semavi afat,bela gelmeden önce önlem olarak öğrencilerine taksim edip söylettiği sırlı bir ayettir.
Büyük felakete maruz kalan sufiler,ailevi,dünyevi,hastalık vb bu ayeti o belanın define şefaatçi ve vesile kılabilirler.
Bu ayet zikir olarak devam edilmekten çok;zor anlarda felaket zamanlarında kendine baş vurulabilecek bir ayettir.
Dua amaçlıdır.
Bir sufi, içinde bulunduğu felaketlerin defi için; yol sufilerine kendi niyeti için bu ayeti taksim edebilir.
Bu ayetin ebcet sayı değerince belli bir dilek için çekilmesi çok seri sonuç verir.

Sınavlardan önce de bu ayete başvurulur. Gavsın talebeleri bu ayeten yararlanmaktan yana ruhsatlıdırlar.
Kötü ahlak sahibi, gıybet, dedikodu ehli insanlara dua dileği için bu ayet verilmemeli.
Dua topluluğunda bir ehlibeytin bulunması dua kabulüne mühim bir vesiledir.
Bu duaya 3,5,7 gün aralığında devam edilmelidir.
Bu dua fasık, gıybetçi, faizci, dedikoducu, laf taşıyıcı sufilere dua amaçlı verilmemelidir.

2.”Subhanallahi vebi hamdihi sübhanallahil azim”
Hazreti gavs, bu zikrin her gün 100 adet yapılmasını önermiş....
…Bu zikri tarikat virdi olarak vermemiş;ancak her gün yapılmasında büyük sırlar saklı olduğunu vurgulamış.

3.”İhlas süresi”
Hazreti gavs Nakşibendi hatminin büyük sırrı olan bu ayeti kimi sufilere tarikat virdi olarak önermiş.
Günde 100-1000 aralığında bu ayeti zikreden ve ders olarak çeken eski sufiler olmuş…...
Gavsın sufileri bu ayeti söylemeden yana ruhsatlılar.
Diğer zikirlere ek olarak bu süreyi yer yer çalışmakta büyük sırlar saklı…...
Bu ayeti belli sayıda virt edinip söylemekten çok;zaman zaman bu ayetle bolca Allah’ı zikretmek ön görülmekte...

4.Delailül Hayrat,
Şeyh Cezuli Hazretlerine aittir; derleme yoluyla oluşturulan selavatı şerif kitabıdır.
Hazreti gavs sufilerine bu selavatı okumalarını önermiş.
Haftanın günlerine bölünmüş olan bu selavat kitabına birkaç şekilde okunmakta:
-Ara sıra okuma,
-Sürekli okuma,
Hazreti gavsın bütün talebeleri bu selavat-ı şerife kitabını haftanın günlerine bölünmüş şekliyle okuyabilirler.

5.”Bismillahirrahmanirrahim”
Hazreti gavs kimi sufilere bu esmayı zikir olarak vermiş.
Sufilerinden kimileri 2.500 (iki bin beş yüz) defa bu esmayı virt halinde okumuşlar.
Hazreti gavsın talebeleri bu esmayı belli sayıda virt haline dönüştürmeden diledikleri kadar okuyabilirler.

6.Hızır Dersi,
Hazreti gavsın bazı sufilerine verdiği gaybi,sırlı,esrarlı bir selavattır.
Selvat okuma sayısı 33-100 (otuz üç-yüz) sayı aralığındadır.
Hazreti gavsın talebeleri diledikleri kadar bu selavatı çekebilirler.
Selavatı çekenlere Hızır aleyhi selamın yardıma geldiği,ruhuna mürşitlik yaptığı rivayet edilir. Selavatı şerifenin değişik söyleyiş şekilleri vardır.
Bizim bilimsel kaynaklardan araştırdığımız selavat şöyledir:

“Allahummessalli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Hızır ve İlyas ve seyyidina cemi enbiyayı mürselin sellim vessellim."

Günlük virt olarak da zaman zaman da bu selavatı okumaya
Hazreti Gavsın öğrencileri izinlidirler.Diledikleri zaman diledikleri kadar okuyabilirler.
::::::::: SEHER DERSİ ::::::::

Bu ders Hazreti Gavsın halifesine özel olarak verdiği bir derstir.
Tarikat virdi haline getirmeden ara sıra bu ders çalışılabilir.
Bu dersi yapanlar ana tarikat dersini yapmış sayılmazlar.Bu dersi tarikat tespihi yerine çekilmemeli
Dersin Yapılışı
1.70 istigfar 3 ihlas,1 fatiha (silsileye bağışlama tarzının aynısı)
2.200 la ilahe illallah
3.300 Allah
4.300 selavatı şerif
Selavattan sonra dileyen 100'er adet Allah’ın diğer esmayı hünsasını zikredebilirler.
(Ya Latif,Ya Rahman,Ya Kuddüs,Ya Nur,Ya Hu,Ya Hayy,gibi...)
:::::::::GECE DERSİ::::::::::::

“Abdestini alan derviş, mümkün olduğu kadar sessiz ve sakin bir odaya geçer.
Allah (cc) rızası için iki rekât namaz kılar ve her hangi bir mazereti yok ise kıbleye
yüzü dönük olarak diz çöker ve oturur.

–yirmi bir "estağfurullah" der.

Üç İhlâs, bir Fatiha okur ve elini yüzüne sürdükten sonra ölümünü tefekkür eder.

Ama kâmil manada kendisi ölmüş gibi tefekkür eder.

Daha sonra Şeyhini rabıta eder

daha sonra vücudu hareket etmeden dilini de damağına yapıştırarak derin bir nefes alır ve soluğunu tutar.

Soluğunu tutması ile birlikte Allah esmasını çekmeye başlar.

İlk zamanlarda her nefes tuttuğunda otuz üç defa Allah esmasını çeker

zaman içerisinde nefesi açıldıkça bu sayıyı artırır. Bir tespihe çıkartır.(100 adet) Yani her nefes tutuşunda yüz tane Allah esmasını çeker, nefesini dışarı verirken

ağır ağır burnundan verir. Ve nefesini yerdikten sonra içinden usulca

"İlahi ente maksudi ve rızake matlubi."’ der.

bu kelamın Türkçe karşılığı şudur:
"Yarabbi bütün maksadım ve maksudum senin rızanı kazanmaktır."

Bir gece dersinde asgari beş bin tane Allah esmasını zikreden dervişin kalbi, Hak’ın nuru ile ısınmaya başlar

ve bir müddet sonra o dervişin gönlü, gece uyurken bile Hak’kı zikreder.

Bu dersleri tespih eden derviş
zaman içerisinde Hak’ın sevdiği kullar arasına katılır ve ağır ağır maksadına vasıl olur.”
Buyuruyor Şah-ı Evliya, Sultan Şeyh Osman Nuri (Bağdadi) Hazretleri.

Efendi Hazretleri
sohbetin sonunda derviş arkadaşlarına, bu tarif ettiği zikrin adının hafi (gizli) zikir,
diğer adının ise Nakşî zikri olduğunu söylemiş ve bu zikre devam eden dervişin çok kısa zaman zarfında
ruhunun büyüdüğünü, nefsinin küçüldüğünü idrak eder, demiştir.
Vücudunu bu zikre alıştıran derviş

bir daha bu zikirden asla vazgeçemez.....

devamla arkadaşlar derviş kul hakkına, hayvan hakkına çok dikkat eden insandır.
Aman aman Beytül maldan uzak durun dergâhı izzette bunun asla affı yok!

KAYNAK: Hazreti Gavsın Oğlu Seyit Muhammet Latif Ölmeztoprak