Hadisi Şerif

PEYGAMBERiMiZ ( s.a.v ) in DiLiNDEN

HADiSLERLE TENBiHAT

Peygamber (s.a.v) efendimizin mübarek Hadis-i Seriflerini degişik bir tarz'da bir araya getirerek,
okunmasi kolay ve göze güzel görünen bir kitapçık haline getirdim. Günlük hayatimizda
bizlere rehberlik edecek olan bu hadis-i Şerifleri büyük İslâm alimlerinden
Ebu'l Leys Semerkandi*hazretlerinin "TENBiHÜ'L GAFiLÜN" isimli kitabindan
ve Ahmed Ziyaüd’din Gümüshanevi** K.S. hazretlerinin "RAMUZ EL EHADiS" isimli kitabından
derleyerek aldım ve bu hadislerin olusturdugu kitapçiğa da "TENBiHAT"ismini verdim.
Sevabını Yüce Allah’dan umarak, hepimize rehber olması dileğinde bulunuyorum

Hazirlayan: Mansur Baltaci