TEFEKKÜR-Ü MEVT NASIL YAPILIR?


"Râbıta-i mevt" tabiri, ölümü sürekli hatırda tutmayı, bir ayağı öbür âleme atmışçasına

ötelerle irtibat halinde bulunmayı, bu dünyanın bir misafirhane olduğunu düşünerek ebedî saadeti kazanma

gayretiyle yaşamayı ve tûl-i emelden kurtularak büyük bir alâka ile

ahiretin yamaçlarına yönelmeyi ifade etmektedir.321 dersimizdeki ve toplu zikirlerimizde tefekkür-ü mevt nasıl olmalı?

321 dersimizdeki ve toplu zikirlerimizde tefekkür-ü mevt nasıl olmalı?

Gözler kapatılarak kendimizi sekaret halinde ölümle pençeleşir bir vaziyette düşünürüz.

Daha sonra da Allah'ın emri olan ölüme teslim oluruz.
Yakınlanmız üzerimizdeki elbiselerden bizi soyup imam efendiye teslim eder.

imam efendi cesedimizi bir güzel yıkayıp temizledikten sonra kefenleyip tabuta koyarak,
camii önündeki musalla taşma taşınırım.

Sonra cema-at namazımızı kılar ve omuzlarda bizi kabristana taşırlar.

'Kur'an'lar okunmaya başlar,
bu arada cesette tabuttan çıkrılarak ebedi istirahatgah olan o daracık kabre yerleştirilir.

Üzeremiz ilk önce bir sıra tahta daha sonra da
yaradılışımızdaki Allah'ın kullandığı hammedde olan toprak kapatılır.
Artık bizim için bir yardımcı, bir dost, bir yaranın bulunmayacağı bir yolculuk başlamıştır.

Burada tek dost ve tek yardımcı Allah'tır.

Daha sonra Münker ve Nekir sorgu sual melekleri gelir.
Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin hangi din? Kıblen neresi? diye sorarlar.

Biz de Allah'ın yardımı Resulullah'ın şefaati,
Pirlerimizin ve meşayihlarımızın himmeti ile bir bülbül misali bu sualleri cevaplandırırız.

Kabrimiz genişler, Allah'ın emri ile cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşür,

îşte o güzel yerde kıyametin kopmasım bekleriz.

îşte tek başına yapılan dersler ve de toplu zikirlerimizde tefekkürü mevt gözler kapalı bu şekliyle hatıra getirilir.