A-VİRTLERLE İLGİLİ BİLGİLER:
1.
Günlük virtler abdestli ya da abdestsiz olarak yapılabilir.
2.
Bayanlar özel günlerinde virtlerini yapabilirler;ancak böyle günlerde virt öncesi ya da silsile için
okunan üç ihlas bir fatihayı söylememek yerinde olur.
3.
Virdi yapmak için özel bir zaman dilimi yoktur.Herhangi bir zaman kesitinde bu virtler yapılabilir.
4.
Seherlerdeki zikir, bereketli olduğundan sabah namazından sonra yapılması önerilir.Bu şart değildir.
5.
Önerilen günlük virtlerin sayısı sufiler tarafından artırılıp eksiltilemez.
6.
Virt, dünyevi uhrevi bir yarar amacıyla çekilmez.
7.
Gün içinde yapılmayan virtlerin kazası olmaz.
8.
Bir günde iki defa tarikat virdi çekilmez.
9.
Günlük virtlerin yapılıp yapılmadığından tereddüt edilirse virdi yapmak yerinde olur.
10.
Günlük virtler bir oturumda yapmak yerinde olur; ancak kimi nedenlerle ara vererek yapıldığında kalan
yerden devam etmek gerekir.Yeniden başlamaya gerek yoktur.
11.
Bu günlük virtler aracısız olarak Gavsul Azamın Seyit Abdulkadir Geylani Hazretlerinin virdidir.
Bu virdin arkasında Gavsul Azam bulunmaktadır.

B-GÜNLÜK VİRTLER:
Gavsul Azam Şeyh Osman Nuri Hazretleri’nin tarikinde günlük virt esmaları
a)
21 istiğfar Yirmi bir defa “estağfurullah” denir.
İstiğfar yaparken Allah’a karşı işlenen günahların mahcubiyetini,pişmanlığını gönülden duyarak bu yapılmalıdır.
b)
100,"la ilahe illallah"
Bu zikir dille yalnızca kendinin duyabileceği bir mırıldanma ile yapılmakta… Aşırılığa kaçarak bağırarak zikretme adaptan değildir.
Gavsın Nakşibendi ihvanları dil damağa yapışık olarak da yapılabilir.
Bu gönül seçine isteğine bağlıdır.İki türlü de olur.
c)
100 (yüz) "Allah"
Bu zikir de kelime-yi tevhit zikrindeki usülle yapılır.
d)
100(yüz)"selavat"
"Allahummessalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

Bu selavat zikri dille yapılır…Dil damağa yapışık olarak selavatla zikredilmez.Bu zikir yapılırken
Efendimiz Aleyhi selamı düşünmek ona sevgiyle yoğunlaşmak yerinde olur.

C-GÜNLÜK VİRTLERİN YAPILIŞI:
a)
Arınma:
İhvan birkaç dakika içinde dünyevi her düşünceden sıyrılmalı…Bunun için önerilen süre bir ile beş dakika arasıdır.Bilinçteki tüm düşüncelerden sıyrılmak zikir başarısı için oldukça önemlidir.
b)
Ölüm Tefekkürü:
Dünyanın gelip geçiciliğini, her şeyin yok olacağını,bir gün bu dünyadan ayrılıp gideceğimizi düşünmektir…
Dünyanın yok olacağını baki kalanın Allah olacağını ön görerek yapılan bu rabıtada basamak yapılarak
ölüm tefekkürü yapılır…Bu tefekkür,nefsin dünyayı amaç edinmesine engel olur…
c)
Rabıta:
Gönlün Allah’a sevgi ve aşkla bağlanması aşamasıdır…
Allah bir nur olarak tefekkür edilir;korku ve ümit içinde o nurun içinde yok olmaya,hem cismen hem ruhen kaybolmaya çalışılır.
Bu yapılırken yol mürşitleri,silsile,o nur halkası içindelermiş şekliyle hayal edilir…
Bu nur bir yağmur nuru olarak da ön görülebilir…
Halis saf,öz zeytinyağı renginde,parlaklığında sicim gibi yağan bir nur yağmurunun altında kalındığı fikredilerek bu konum zikir boyunca muhafaza edilir.
Derece derece Allah’a sevgi duyma,ona aşık olma coşkusuyla dopdolu olunur…

D-Virtleri Çekme Aşaması:
Allah’ı rabıtaya devam ederken; 3 ihlas 1 Fatiha okunur…Sevaplar şu şekilde bağışlanır.
Ve ila ruhi Hazreti Muhammet Mustafa sav;
Ve ila ruhi Hızır ve ilyas,
Ve ila ruhi cemi enbiyayı mürselin sellim vesselim,
Ve ila ruhi Hazreti Ebubekir radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Ömer radıyallahu anhun,
Ve ila ruhi Hazreti Osman radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti İmam Ali radıyallahu anhum
Ve ila ruhi Hazreti Fatımatül Zehra radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Hasan radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Hüseyin radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Hazreti Hamza radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi cemii al ve ashap rıdvanullahu taala ecmain,
Ve ila ruhi Gavsul Azam Seyit Abdulkadir Geylani radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Seyit Ahmedül Bedevi radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Seyit Ahmedül Rufai radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi İbrahim Desuki radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi İmam Bahaüddin Nakşibent radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi İmam Rabbani radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Mevlana Halidi Bağdadi radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Osman Siraceddin radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Muhammet radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Ömer Ziyaüddin radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Muhammet Necmeddin radıyallahu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Osman Nuriyi Bağdadi radıyalalhu anhum,
Ve ila ruhi Şeyh Ali radıyallahu anhum,

Bütün evliyaların,velilerin,şehitlerin ruhuna,anne-babamın ve geçmiş nesillerimin ruhuna,
yol ihvanlarının ruhuna,zamanımızın manevi mesullerinin ruhuna;cinden ve insandan ahirete intikal etmiş
ve yaşayan bütün müminlerin ruhuna bağışladım vasıl et ya rabbi. Denir;

Allah’a teveccüh ederek tarikat zikri yapılır.
Selavat bitiminde “ilahi ente maksudi ve rıza ike matlubi” denir.
Günlük virt başarıyla tamamlanmış olur...........

NAKŞİBENDİ ZİKİR UFKU AÇIKLAMALAR
Gavsul Azam Bağdadi Hazretlerinin tarikatında “seyri süluk yani nefis menzillerini geçerek Allah’a ulaşmak,
yalnızca Nakşibendi zikirleri ile olmakta…Bu algılı zikrin paydaşları şunlardır.
a)Dil damağa yapışık,rabıtalı ya da rabıtasız olan ilk zikir “Allah” esmasıdır..
Bu zikir bir nefes alıp nefesi hapsederek ya da dil kıpırdamadan nefes alıp verirken kalben zikrederek yapılmakta...
Bu esmada herhangi bir sayı sınırlaması yoktur.Bu ismi taban 5 beş bin…
Bu zikri yapmayan sufilerin tümü “nefis tezkiyesinde” başarısız olurlar.
Nefis konaklarını geçemezler.
b)La ilahe illallah zikri…
Bu zikir dille de kalple de yapılabilir.
Nakşibendi usulünce seyri süluk yapanların dil damağa yapışık nefes alarak ya da almaksızın bu zikri yapmaları önerilir.
--------------------------------------------------------------------------------
ZİKİR (--ALLAH--) SAYI GRUPLARI:
Bu zikir günlere göre değişken sayıda yapılsa da ortalama bir hesapla zikir sayı grupları aşağıda verilmiştir.Bu grupların dışında kalan sufilerin her an kuruyup gitmeleri söz konusu olabileceği ön görülmekte…
1.100-500 (Yüz-beş yüz) sayı aralığında zikreden gruplar,
2.500-1.500 (Beş yüz-bin beş yüz) sayı aralığında zikreden gruplar,
3.1.500-5.000 (Bin beş yüz-beş bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
4.5.000- 10.000 (Beş bin-on bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
5.10.000-20.000 (On bin-yirmi bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
6.20.000-30.000 (Yirmi bin-otuz bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
7.30.000 -50.000 (Otuz bin ve elli bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
AÇIKLAMALAR
a)Bu zikir gruplarında halife 6.ve 7. zikir grubundan zuhur eder.Velilik,evliyalık unvanları 6.ve 7. zikir grubundan çıkar.
b)Diğer zikir grupları pek çok ihsanlara,dereceye sahip olmakla birlikte;1.,2.,3.,4.,zikir grubundan veli zuhur etmez.
c) Zikir sayısının yanı sıra, zikrin ihlasla yapılıp yapılmadığı oldukça önemlidir.
d)Velayete adım atmak için ihlasla 20 yıl çalışmak gerekir.
e)Allah ismi ile bu zikir bir arada çalışılabilir.En büyük zikir budur.
--------------------------------------------------------------------------------
TEVHİT (--LAİLAHEİLLALLAH--) ZİKİR SAYI GRUPLARI:
Allah esmasının zikir sayı grupları ile aynıdır.
1.100-500 (Yüz-beş yüz) sayı aralığında zikreden gruplar,
2.500-1.500 (Beş yüz-bin beş yüz) sayı aralığında zikreden gruplar,
3.1.500-5.000 (Bin beş yüz-beş bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
4.5.000- 10.000 (Beş bin-on bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
5.10.000-20.000 (On bin-yirmi bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
6.20.000-30.000 (Yirmi bin-otuz bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
7.30.000 -50.000 (Otuz bin ve elli bin) sayı aralığında zikreden gruplar,
AÇIKLAMALAR
a)Bu zikir gruplarında halife 6.ve 7. zikir grubundan zuhur eder.Velilik,evliyalık unvanları 6.ve 7. zikir grubundan çıkar.
b) Diğer zikir grupları pek çok ihsanlara,dereceye sahip olmakla birlikte;1.,2.,3.,4.,zikir grubundan veli zuhur etmez.
c) Zikir sayısının yanı sıra, zikrin ihlasla yapılıp yapılmadığı oldukça önemlidir.
d) Velayete adım atmak için ihlasla 20 yıl çalışmak gerekir.
--------------------------------------------------------------------------------

NEFYİ İSPAT ZİKRİ(Evliya Zikri)
Nefesi içe çekip hapsederek yapılan zikirdir.Evliya zikri olarak da adlandırılır.Bir nefeste en çok 21 defa la ilahe illallah denir.Bu en çok 21 defa tekrarlanabilir. Hazreti Gavs bu zikri dileyen sufilerin yapmasına ruhsat vermiş. Nefesi hapsedip,3,5,7,9,13,15,……21’e dek tek sayı aralığınca yapılır. Zikri yapan kendini ve evreni yok bilip Allah’ın nuru içinde kaybolduğunu düşünmelidir.GAVSIN DİĞER VİRTLERİ:

1.”Nasrun minallahi ve fethun karib” ayeti, (Saff süresi, 13.ayet)
Bu ayet, gavsın semavi afat,bela gelmeden önce önlem olarak öğrencilerine taksim edip söylettiği sırlı bir ayettir.Büyük felakete maruz kalan sufiler,ailevi,dünyevi,hastalık vb bu ayeti o belanın define şefaatçi ve vesile kılabilirler.Bu ayet zikir olarak devam edilmekten çok;zor anlarda felaket zamanlarında kendine baş vurulabilecek bir ayettir.Dua amaçlıdır. Bir sufi,içinde bulunduğu felaketlerin defi için; yol sufilerine kendi niyeti için bu ayeti taksim edebilir.Bu ayetin ebcet sayı değerince belli bir dilek için çekilmesi çok seri sonuç verir. Sınavlardan önce de bu ayete başvurulur.Gavsın talebeleri bu ayeten yararlanmaktan yana ruhsatlıdırlar.Kötü ahlak sahibi,gıybet,dedikodu ehli insanlara dua dileği için bu ayet verilmemeli. Dua topluluğunda bir ehlibeytin bulunması dua kabulüne mühim bir vesiledir.Bu duaya 3,5,7 gün aralığında devam edilmelidir. Bu dua fasık,gıybetçi,faizci,dedikoducu,laf taşıyıcı sufilere dua amaçlı verilmemelidir.

2.”Subhanallahi vebi hamdihi sübhanallahil azim”
Hazreti gavs, bu zikrin her gün 100 adet yapılmasını önermiş…Bu zikri tarikat virdi olarak vermemiş;ancak her gün yapılmasında büyük sırlar saklı olduğunu vurgulamış.

3.”İhlas süresi”
Hazreti gavs Nakşibendi hatminin büyük sırrı olan bu ayeti kimi sufilere tarikat virdi olarak önermiş.Günde 100-1000 aralığında bu ayeti zikreden ve ders olarak çeken eski sufiler olmuş…Gavsın sufileri bu ayeti söylemeden yana ruhsatlılar.Diğer zikirlere ek olarak bu süreyi yer yer çalışmakta büyük sırlar saklı…Bu ayeti belli sayıda virt edinip söylemekten çok;zaman zaman bu ayetle bolca Allah’ı zikretmek ön görülmekte...

4.Delailül Hayrat,
Şeyh Cezuli Hazretlerine aittir; derleme yoluyla oluşturulan selavatı şerif kitabıdır.Hazreti gavs sufilerine bu selavatı okumalarını önermiş.Haftanın günlerine bölünmüş olan bu selavat kitabına birkaç şekilde okunmakta:
-Ara sıra okuma,
-Sürekli okuma,
Hazreti gavsın bütün talebeleri bu selavat-ı şerife kitabını haftanın günlerine bölünmüş şekliyle okuyabilirler.

5.”Bismillahirrahmanirrahim”
Hazreti gavs kimi sufilere bu esmayı zikir olarak vermiş.Sufilerinden kimileri 2.500 (iki bin beş yüz) defa bu esmayı virt halinde okumuşlar.Hazreti gavsın talebeleri bu esmayı belli sayıda virt haline dönüştürmeden diledikleri kadar okuyabilirler.

6.Hızır Dersi,
Hazreti gavsın bazı sufilerine verdiği gaybi,sırlı,esrarlı bir selavattır.Selvat okuma sayısı 33-100 (otuz üç-yüz) sayı aralığındadır. Hazreti gavsın talebeleri diledikleri kadar bu selavatı çekebilirler.Selavatı çekenlere Hızır aleyhi selamın yardıma geldiği,ruhuna mürşitlik yaptığı rivayet edilir. Selavatı şerifenin değişik söyleyiş şekilleri vardır.Bizim bilimsel kaynaklardan araştırdığımız selavat şöyledir:

“Allahummessalli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Hızır ve İlyas ve seyyidina cemi enbiyayı mürselin sellim vessellim."

Günlük virt olarak da zaman zaman da bu selavatı okumaya Hazreti Gavsın öğrencileri izinlidirler.Diledikleri zaman diledikleri kadar okuyabilirler.YOLDAN ÇIKMA NEDENLERİ:
1.Günlük virdi mazereti olmadan günaşırı terk edip üç gün yapıp beş gün yapmamak;bunu alışkanlık haline getirmek,
2.El alıp virdi yapmamak,
3.Ben bu yoldan ayrıldım,demek,
4.Israrla büyük günahlara (faiz,zina,sihir ve benzeri) girmeye devam etmek,
5.El alıp bir kenara çekilmek arkadaş grubundan el aldığı insandan ayrılmak,
6.Yol istişaresine uymamak el veren insanla ters düşmek,
7.Hiçbir zikir grubuna katılmadan yalnız başına hareket etmek,
8.Yol arkadaşlarıyla irtibatını koparıp sürekli yabancılarla oturup kalkmak,
9.Başka bir cemaate girip oranın usulünce oturup kalkmaya başlamak,gönlünü,sevgisini oraya yöneltmek,
10.El aldığı insanla gönül bağını koparıp onla bütün ilişkilerini koparmak,hiçbir işini istişare etmemek,
11.Gavsın yoluna virt verenleri sıradan değersiz, alelade birileri gibi görmek,bilmek

Bu ve benzeri algılar sufilerin üzerlerinden yol ihsanlarının kesilmesine yol açar.
Bunlardan kaçınmak gerekir.


Hazreti Allah Hazreti Bağdadi Hazretlerinin tarikine biat eden sufilere
azametli esrarlı,ihsanlarda bulunmuş;


Virdin Dünyevi Uhrevi İhsanları
1.Deprem,yangın,boğulma,ateşte yanma şekliyle sufilerin ölüme maruz kalmamaları.
2.Ne kadar ömür sürülürse sürülsün asla bunama illetinin olmaması;aksine yaşlandıkça zihnin iyice açılması,
3.Cin,şeytan tasarrufu eline düşürülmeme,
4.Kimseye muhtaç düşmeyecek bir halde yaşama,
5.Ölüm anında silsilenin yardıma gelmesi,şeytana imanını kaptırmaması,
6.Hanede bereket ,
7.Çok tehlikeli,ağır,çaresiz hastalıktan yer yer kimi suflerin kurtarılması-manevi ameliyat- sırrı,
8.Hızır Aleyhi selamın yol sufilerine kılavuz olması,dua ve himmetiyle kendilerine mürşitlik yapması, yer yer onlarla konuşması,
9.Ölen sufilerin eşine ve çocuklarına silsilenin kol kanat germesi,
10.Mahşerde Gavsul Azam Seyit Abdulkadir Geylani Hazretlerinin sancağı altında toplanıp sıratı grup halinde geçme esrarı,
11.Çokça zikreden Salih sufilerin toprakta çürümeme sırrı,
12.Ölüm anında,kabirde silsilenin yardıma gelme sırrı,
13.Müritlere tuzak kuran,onlara zarar vermeye çalışanların semavi sille yiyerek ağır bir şekilde bunun bedelini ödemeleri,
14.Genellikle toplum tarafından çok sevilme ve ilgi odağı olma,
Gibi dairelerde binlerce bereket ve kazanım söz konusudur.YOLA BİAT
1.El vermeye yetkisi olan görevli sufiler aracılığıyla,
2.Hazreti Gavsın Seyit Nesli vesileliğiyle pek çok dairede yola biat söz konusudur.AYRILANLARA GELEN BELALAR
1.Ailede büyük çekişme ve kavgaların baş göstermesi,
2.Dünyaya gelen çocuklarının genellikle hayırsız olması,yüzlerini güldürmemesi,
3.Aile içi şiddetli geçimsizliğin baş göstermesi,boşanmalar,
4.Hanede bereketsizlik,huzursuzluk,
5.Hastalık ve musibetlerin arka arkaya gelmesi,
6.Evde iş yerinde şiddetli huzursuzlukların baş göstermesi,
7.Kendinin ve aile yakınlarının çeşitli kazalara maruz kalması,
8.Ölüm anında kendiyle baş başa kalıp yardım görmemesi,
9.Toplum tarafından sevilmeme,
10.Sürekli olarak içinin sıkılıp daralması,huzursuzluk,
11.İlahi silleyle yaşamı kaybetme,

Şekliyle pek çok semavi silleye maruz kalınmakta,çoğu bunun bedelini hayatı ile ödemekte.SEHER DERSİ
Bu ders Hazreti Gavsın halifesine özel olarak verdiği bir derstir.
Kimi sufi grupları bu dersi yol virdi olarak yapmışlar,kimileri de seherlerde bu dersi çalışırlar.
Bu zikir ufku Hazreti Gvasın müritlerine önerdiği bir ders değildir.
Tarikat virdi ya da seher dersi olarak yapmak da önerilmez. En doğrusu Hazreti Gavsın tarif ettiği dersi çalışmaktır.
Tarikat virdi haline getirmeden ara sıra bu ders çalışılabilir.
Bu dersi yapanlar ana tarikat dersini yapmış sayılmazlar.Bu dersi tarikat tespihi yerine çekilmemeli
Dersin Yapılışı
1.70 istigfar
3.ihlas,1 fatiha (Yukarıdaki silsileye bağışlama tarzının aynısı)
2.200 la ilahe illallah
3.300 Allah
4.300 selavatı şerif

Selavattan sonra dileyen 100'er adet Allah’ın diğer esmayı hünsasını zikredebilirler.(Ya Latif,Ya Rahman,Ya Kuddüs,Ya Nur,Ya Hu,Ya Hayy,gibi...)YOLA İNTİSAP
Yola intisap görevli sufilerin eliyle olmaktadır.Hazreti Gavsın yoluna hizmet verenler birkaç başlıkta toplanmaktadır:
1.Hazreti Gavsın Seyitleri:
Öz seyit torunları Hazreti Gavsa vekaleten el vermektedirler.Bu ünite daha çok cehri zikri,Kadirilik zikir usulünü kanıksamaktadır.Buradan Hazrete Gavsa bağlanmak bir berekettir.
2.Hazreti Gavsın Eski Sufileri,
Hazreti Gavs zamanında yaşamış şu an bir iki kişi kalmış eski sufiler yoluyla yola bağlanma…Bu sufilerden neredeyse hayatta olan kalmamıştır.
3.Seyitler Hareketi,
Gavsul Azam Seyit Abdulkadir Geylani Hazretlerinin öz neslinden olan , yetkili seyitler vesileliğiyle yola biat edilmektedir.
4.Diğer Unsurlar:
Hazreti Gavsın yolunda olup kendi kendine halifeliğini,şeyhliğini ilan eden sahtelerin eliyle olan biat..
Bunların sayısı kahır çoğunluktadır.Bunların elinden biat alan doğrudan cin ve şeytanlara biat etmiş hükmünde olup delaleti boylarlar.